Wat is ASS

Personen met ASS of autismespectrumstoornissen ervaren dikwijls problemen in het aangaan van sociale interacties, communicatie en verbeelding. Daarnaast treden er ook heel vaak sensorische problemen op. Algemeen zijn er dus problemen op vlak van informatieverwerking.

De vroeger genoemde verschillen in ASS zoals syndroom van Asperger, Rett-syndroom en dergelijke, worden nu onder één overkoepelende term autismespectrumstoornissen (ASS) genoemd.

Net zoals iedere persoon uniek is, zijn personen met ASS dit ook. Twee personen met ASS zijn steeds verschillend en ervaren ASS op een eigen manier. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de ene persoon meer problemen ervaart in het maken van sociale interacties maar minder in communicatie. Bij een ander persoon kan dit omgekeerd zijn.

ASS is uiterlijk niet waarneembaar omdat dit een stoornis is die zich binnenin een persoon afspeelt. Omdat men dit niet kan ‘zien’ worden personen met ASS vaak als ‘raar’ beschreven  vanwege hun gedrag. Om dit beter te begrijpen, wordt er vaak de ijsberg-metafoor gebruikt. Het deel van de ijsberg dat zich onder water bevindt, is onzichtbaar. Dit zijn de problemen die ze ervaren in informatieverwerking. Het zichtbare deel van de ijsberg, uit zich in het waarneembare gedrag.

Prevalentie

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) heeft 1 kind op 160 wereldwijd het Autismespectrumstoornis. Tegenwoordig denkt men zelfs aan 1 op 100.

Het lijkt erop dat steeds meer personen het autismespectrumstoornis hebben. Dit is echter niet wetenschappelijk bewezen. Het kan te verklaren zijn door een beter en uitgebreider onderzoek met meer en specifiekere criteria. Daarnaast blijkt dat mannen 3 tot 4 keer meer kans hebben op ASS dan vrouwen. Echter is er vermoedelijk sprake van een onder-diagnostisering bij vrouwen.