Help! Mijn kind gaat naar een (jeugd)werking

Je hebt samen met je kind de beslissing genomen om naar een jeugdbeweging te gaan. Maar hoe ga je daarmee om?, en hoe bereid je jezelf en uw kind het best voor? Je bent blij maar toch ook een beetje angstig omdat je wil dat alles goed zal verlopen.

Hieronder vind je enkele tips van jeugdbewegingen en ouders die hetzelfde meemaakten. Hopelijk helpen deze tips om uzelf en uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden.

Algemeen

 • Bevraag bij andere ouders wat hun ervaringen zijn bij een bepaalde jeugdwerking;
 • Heb geen schrik om met uw kind langs te gaan bij een jeugdwerking
 • Geef de zoektocht naar een jeugdwerking niet op na 1 negatieve ervaring;
 • Ga vooraf samen met je kind eens kennismaken met de jeugdwerking;
 • Noteer verkregen informatie van de begeleiding.

Vul eventueel op www.participate-autisme.be/go/nl/ondersteuning-zoeken/de-wegwijzer/hoe-de-wegwijzer-gebruiken.cfm de wegwijzer in, dit geeft een goed beeld van het functioneren van je kind

Eerste ervaring met (jeugd)werking

 • Aarzel niet en waag een kans om met uw kind naar een jeugdwerking te stappen;
 • Een goede communicatie is goud waard! Geef de begeleiding zo veel mogelijk tips en informatie bv. wat helpt en niet helpt in een bepaalde situatie;
 • Meld het liefst dat uw kind ASS of andere beperkingen heeft. Zo kan de begeleiding meteen een goede kennismaking en een goede begeleidingsmethode zoeken voor uw kind;
 • Geef informatie over hoe uw kind reageert op bepaalde prikkels, wat zijn/haar interesses zijn, wat doen in een bepaalde situatie, welke manier van belonen werkt het best en waar hij/zij eventueel problemen ondervindt;
 • Geef niet op met het zoeken naar een goede jeugdwerking na 1 minder goede ervaring;
 • Plan eventueel een gesprek met de begeleiders (eventueel samen met uw kind) om hen en de jeugdwerking te leren kennen.

Hoe omgaan met begeleiders?

 • Geef de begeleiding voldoende kansen, tijd en vertrouwen om uw kind te leren kennen en een band op te bouwen;
 • Geef en vraag voldoende feedback en tips aan de begeleiding;
 • Vraag aan de begeleiders je op de hoogte te stellen wat er zich afspeelde die dag(en);
 • Indien u op de hoogte wil gehouden worden van de planning of activiteit invulling, vraag ernaar!;
 • Geef de begeleiding concrete tips hoe ze best omgaan met uw kind;
 • Communiceer goed met de begeleiding;
 • Wees eerlijk wanneer u zich niet goed voelt bij een bepaalde situatie of merkt dat het niet werkt bij een bepaalde jeugdwerking;
 • Communiceer je verwachtingen, twijfels of bedenkingen met de begeleiding indien u deze heeft.

Kampvoorbereiding

 • Plan een gesprek met de begeleiders (eventueel samen met uw kind) om hen en de jeugdwerking te leren kennen;
 • Vraag vooraf een planning aan de begeleiding. Zo kan je deze vooraf samen met je kind overlopen;
 • Maak een aftelkalender zodat je kind ziet hoe lang het nog slapen is voor het kamp begint of hoelang het kamp nog duurt;
 • Maak samen met je kind de valies;
 • Maak pakketjes kleren voor elke dag.