Kunstacademie SASK Roeselare

Inclusiewerking als ASS specifieke werking Roeselare Kinderen (6 tot 11 jaar)
Specifieke aanpassingen van de werking
  • Algemeen beeldende vorming