Muzass

Inclusiewerking Kontich en Schiplaken (boormeerbeek) Kinderen en volwassenen
Specifieke aanpassingen voor ASS
  • Kleine groepen
  • Individuele lessen mogelijk
Specifieke aanpassingen van de werking
  • Inclusieve muzieklessen en muziekactiviteiten
  • Streven naar evenwaardige participatie van mensen met en zonder een beperking