Akabe Funk

Inclusiewerking Waregem 7 tot 25 jaar
Specifieke aanpassingen voor ASS
  • Verduidelijking van activiteiten voor aanvang
Specifieke aanpassingen van de werking
  • Alle kinderen met elke vorm van beperking speelt samen, dit is leerrijker voor iedereen