Jonge Helden

Inclusiewerking Leuven 4 tot 18 jaar
Specifieke aanpassingen voor ASS
  • Zeer persoonsgebonden aanpassingen
  • Mogelijkheid om zeer specifiek in te spelen op vragen en noden van kind of jongere
Specifieke aanpassingen van de werking
  • 1 - 1 of 1 - 2 begeleiding
  • Voorafgaand een initiatief komt de begeleiding op huisbezoek
  • Professionele en intensieve begeleiding
  • Veel ervaring met ASS