Tpasst VZW

ASS specifieke werking Antwerpen 16 jaar
Specifieke aanpassingen voor ASS
  • Houden rekening met ieder individu
  • Passen zich aan aan de noden van de deelnemer
Specifieke aanpassingen van de werking
  • Atelierwerking
  • Zowel vrije tijd als zinvolle dagbesteding