Jonass

ASS specifieke werking Leuven en Mechelen. Jaarlijks ook buiten deze regio's 10 tot 30 jaar
Specifieke aanpassingen voor ASS
 • Duidelijke structuur
 • Veiligheid bieden
 • Afspraken zijn steeds op vaste locatie
 • Op meerdaagse activiteiten wordt er met een dagplanning gewerkt
Specifieke aanpassingen van de werking
 • Uitgebreide kennis over ASS
 • Broers, zussen en vrienden mogen deelnemen aan de activitieten
 • Gemotiveerde begeleiding met uitgebreide expertise vanuit eigen ervaringen of opleiding
 • Er wordt gezorgd dat de leden zichzelf kunnen zijn
 • Kleinschaligheid is een voordeel
 • Aanbod wordt aangepast aan mogelijkheden van deelnemers
 • Verschillende soorten activiteiten
 • Kleine groepen