AKABE Sjim

Inclusiewerking Gent Kinderen en jongeren (6 tot 25 jaar)
Specifieke aanpassingen van de werking

Scoutsgroep voor kinderen en jongeren met een mentale beperking