Dyade vzw

Inclusiewerking Oostende 5 tot 15 jaar
Specifieke aanpassingen voor ASS
  • Aandacht voor vaste structuur
  • Sterke ondersteuning door begeleiders
  • Specifieke aanpassingen op maat/vraag per individu
  • Groepen zijn ingedeeld volgens leeftijd (5-9j en 9-16j) + mogelijkheden van kind
Specifieke aanpassingen van de werking
  • Kinderen met ASS spelen met kinderen met andere beperkingen
  • Gevarieerd activiteitenaanbod
  • Veel en professionele begeleiding. Dit maakt het mogelijk om individuele begeleiding aan te bieden indien nodig
  • Laagdrempelig: toegankelijk voor iedereen, bij aanvang mag een kind 3x proberen